نمونه کار ها

« از 5 »

 

نمونه کارگلخانه

گلخانه با استاندارد اروپا

گلخانه های طرح اسپانیائی گل سبز فرداد میثاق (با نام تجاری گل سبز میثاق)
سازه
گلخانه ای طرح اسپانیایی با کیفیتی استثنایی در دو طرح ساده و گوتیک را از ما بخواهید:
– مشخصات فنی سازه
قطعات سازه
● فونداسیون: جهت نگه داشتن ستونها در عمق ۶۰ سانتیمتری ،چاله هائی به قطر ۴۰سانتیمتر و عمق ۹۰-۸۰ سانتیمتر حفرمی گردد . سپس صفحه ستونهای ۲۵*۲۵ سانتیمتری را داخل چاله بوسیله بتن محکم کرده وستونهای
گلخانه را بر روی صفحه ها جوش داده ودرپایان تمام فضای باقیمانده داخل چاله را بوسیله بتن پر گردد .


● ستونها : ستونهای
گلخانه به روش گالوانیزه گرم گالوانیزه می شوند .
– ستون های داخلی: این ستونها معمولا قوطی گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰میلیمتر می باشند که درداخل
گلخانه وبه فاصله ۵ متر از یکدیگر قرار دارند .
– ستونهای کناری :این ستونها نیز قوطی گالوانیزه ۲*۸۰*۸۰میلیمتر می باشند که در ردیفهای کناری
گلخانه وبه فواصل ۵/۲ متری از یکدیگر قرار می گیرند .
– ستونهای جلوئی وعقبی دهانه ها: این ستونها قوطی گالوانیزه ۲*۶۰*۶۰ میلیمتر می باشند که در دهانه جلوئی وعقبی
گلخانه قرار می گیرد .
●قوس ها (کمان ها ): لوله گالوانیزه به قطر ۶۰و ضخامت ۱٫۵ میلیمتر که با فاصله ۵/۲ متر از یکدیگر که در سقف
گلخانه نصب می شود .
●سرستون : محل تلاقی دو کمان یک ستون و دومیان بند افقی و نیزتکیه گاه ناودان است ،که ۲ میلیمتر ضخامت داشته وفاصله آنها در طول
گلخانه ۵/۲ متر می باشد .
● میان بند افقی: لوله گالوانیزه به قطر۴۰ و ضخامت ۱٫۵ میلیمتر که جهت اتصال ستونها در عرض تونل استفاده می شود و فاصله آنها از یکدیگر در طول
گلخانه ۵ متر می باشد .
●باد شکن های میان بند: سه عددمهار عمودی(لوله گالوانیزه به قطر ۳۲ و ضخامت ۱٫۵ میلیمتر) که خرپا را به هلالی متصل می کند.
●باد شکن قوس به شکل هفت : لوله گالوانیزه به قطر ۳۲ وضخامت ۱٫۵ میلیمتر که جهت اتصال قوس به میان بند بعدی و میان بند به قوس بعدی درطول
گلخانهنصب می شوند.
●ناودان : در دو سمت همه تونلها به جهت تخلیه آب باران و نیز افزایش مقاومت سازه روی سرستون ها قرار می گیرند. ناودان دارای پوشش گالوانیزه بوده و به ضخامت ۲ میلیمتر می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر وبازدید
نمونه کارهای انجام شده با ما تماس بگیرید

۰۹۱۲۵۷۵۳۸۴۱-۰۹۱۲۱۹۵۲۰۶۷
www.golesabzemisagh.com

 

فهرست
error: Content is protected !!
تماس بگیرید